DOPUNJENI POZIV

Za prijavu šteta od prirodne nepogode-tuče na području Općine Trpinja
 
Sukladno naknadnom pojašnjenju Županijskog povjerenstva za procjenu štete o prirodnih nepogoda, dostavljenog Općini Trpinja u poslijepodnevnim satima dana 11.7.2019., dopunjuje se Poziv za prijavu šteta o prirodne nepogode na način da se prijave štete na vozilima zaprimaju na obrascu EN-P, a istome je potrebno priložiti:
 
  • fotografije oštećenog vozila
  • prometnu dozvolu
  • osobnu iskaznicu
  • presliku IBAN tekućeg žiro-računa ili tekućeg računa

Za vozila na kojima je šteta od prirodne nepogode već sanirana, potrebno je priložiti račun o izvršenom popravku.
 

KLASA:   920-11/19-01/01      
URBROJ: 2196/08-01-19-3
Trpinja, 12. srpnja 2019.

Predsjednica Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Radoslava Lončar

 

Copyright © Općina Trpinja