MANDAT 2017. - 2021.

 

  • 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Trpinja - dnevni red 

    • Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 3/18) dodana je Točka 5. koja glasi. “Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi”. Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske županije” broj 16/20

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 17/19

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (“Službeni vjenik” Vukovarsko-srijemske županije” broj 11/13 i 3/18), dodana je točka 5. koja glasi:” Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Trpinja”

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 13/19

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (“Službeni vjenik” Vukovarsko-srijemske županije” broj 11/13 i 3/18), dodana je točka 2. koja glasi:” Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju malonogometnog igrališta u naselju Trpinja”

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 8/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 7/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 4/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 1/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj 28/18

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 25/18

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 25/18

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13 i 3/18), dodana je točka 6. koja glasi „ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj”.

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 19/18

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13 i 3/18), usvojena dopuna dnevnog reda na način da su dodane Točka 3. “Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi” i Točka 4. “Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Liliput-Trpinja“ za pedagošku 2018./2019. godinu”

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/18

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/18

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 3/18

Usvojena dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13) dodana nova točka 3. „DONOŠENJE POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPINJA“, dok su dotadašnje točke 3, 4, 5, 6, 7 i 8, postale točke 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 17/17

 

Usvojena je Dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja, na način da je dodana točka 7. “Donošenje Odluke o izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Trpinja”
Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/17

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 10/17

 

Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije

 
Copyright © Općina Trpinja