1. USTROJ OPĆINE TRPINJA

1.1 Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine Trpinja

1. Borislav Kovačević-predsjednik
2. Vuk Popović-potpredsjednik
3. Branislav Mirković
4. Krunoslav Bručić
5. Radoslava Lončar
6. Nikola Pavlović
7. Anđelko Popek
8. Vukašin Šljokić
9. Jovica Barvalac
10. Srđan Maksić
11. Tatjana Milinković
12. Miloš Miodragović
13. Slobodanka Savić
14. Biljana Todorčić
 
1.2. Izvršno tijelo
1. Općinski načelnik Općine Trpinja - Miroslav Palić,ing.
 
1.3. Upravno tijelo - jedinstveni upravni odjel
Službenici i namještenici JUO:
  • Tajana Živković,pročelnica JUO
  • Sanja Manojlović, pomoćnica pročelnice za financije i komunalne djelatnosti
  • Vesna Ubiparipović, referent-administrativni tajnik
  • Milorad Pupovac, referent-komunalni redar
  • Mirjana Paprić, spremačica
 
 
Copyright © Općina Trpinja