1. USTROJ OPĆINE TRPINJA

1.1 Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine Trpinja

1.  Nikola Lazić, predsjednik
2.  Jovica Barvalac, potpredsjednik
3.  Nebojša Kojić, potpredsjednik
4.  Uroš Štula
5.  Borislav Kovačević
6.  Radoslava Lončar
7.  Goran Živanović
8.  Biljana Todorčić
9.  Nedeljka Nudić
10. Srđan Sekulić
11. Vladimir Živković
12. Predrag Tovilović
13. Svetislav Mikerević
14. Srđan Maksić
15. Miroljub Maširević
16. Ruža Tanacković
 
1.2. Izvršno tijelo
1. Općinski načelnik Općine Trpinja - Miroslav Palić,ing.
2. Zamjenica općinskog načelnika Općine Trpinja - Jasna Ajduković
 
1.3. Upravno tijelo - jedinstveni upravni odjel
Službenici i namještenici JUO:
  • Tajana Živković,pročelnica JUO
  • Sanja Manojlović, pomoćnica pročelnice za financije i komunalne djelatnosti
  • Vesna Ubiparipović, referent-administrativni tajnik
  • Milorad Pupovac, referent-komunalni redar
  • Ljubica Vranješević,spremačica
 
 
Copyright © Općina Trpinja