Kontakt

Adresa:
GAJČANSKA 1 Trpinja 32224 Hrvatska

Telefon: +385 (0)32 564 050

Fax: +385 (0)32 564 212

http://www.opcinatrpinja.hr

Ostale informacije

Ostale informacije:

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
 
Tajana Živković

 
OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI:
 
Tajana Živković, dipl.iur.


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Vesna Ubiparipović
 
Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva (obrazac u prilogu) ili usmenog zahtjeva nadležnom tijelu. Ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
 
(Naknada za pristup informaciji te za ponovnu uporabu informacije: pristup informacijama Općine Trpinja te ponovna uporaba informacije ostvaruju se bez naknade)
 
Copyright © Općina Trpinja