O općini


 

Općinu Trpinja sačinjavaju naselja Trpinja, Bobota, Bršadin, Pačetin, Ćelije, Vera, Ludvinci. Nalazi se na severozapadu Vukovarsko-srijemske županije, 14 km sjeverno od grada Vukovara, na prometnim pravcima Vukovar-Osijek i Vukovar-Vinkovci. Graniči se sa županijom Osiječko-baranjskom na sjeveru, s općinom Borovo na istoku a s JSL Bogdanovci i Nuštar na jugu. Na jugozapadu graniči sa JLS Tordinci, te sa jugozapadne strane sa gradom Vukovarom. Ustrojena je 13.04.1997. godine.

 

 

 

 

Copyright © Općina Trpinja