Poziv za prijavu štete

Poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode-tuče na području Općine Trpinja
 

Na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“broj 16/19) župan Vukovarsko-srijemske županije proglasio je prirodnu nepogodu tuče na području Općine Trpinja (Odluka župana KLASA:320-21/19-01/04, URBROJ:2196/1-01-19-2 od 9. srpnja 2019.) zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom kojom su na navedenom području nanesene velike materijalne štete na poljoprivredi i građevinama u razdoblju od 7.7.2019. do 7.7.2019.

Ovim putem pozivaju se oštećene fizičke i pravne osobe da prijave navedenu štetu do zaključno 17. 7. 2019. (srijeda) do 14.00 sati u Općini Trpinja, Gajčanska 1, Trpinja.
 
Štete prijavljene nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir, sukladno zakonom određenim rokovima za postupanje.
 
Za prijavu je potrebno ponijeti: osobnu iskaznicu, podatak o OIB-u, kopiju IBAN tekućeg ili žiro računa prijavitelja, neslužbenu kopiju posjedovnog lista.
 
Za štete u poljoprivredi potrebno je dostaviti i kopiju Lista A Zahtjeva za potporu u 2019. godini te Lista B Prijave površina za 2019. godinu. 
 
Za štete u graditeljstvu potrebno je dostaviti i presliku rješenja o izvedenom stanju odnosno dokaz je donošenje predmetnog rješenja u postupku odnosno drugi odgovarajući dokaz o legalnosti građevine.
Zahtjevu obvezno priložiti i fotografije oštećenja građevine.
 
Prijave se vrše na obrascu propisanom Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98), koji se može preuzeti na Internet stranicama Općine Trpinja www.opcinatrpinja.hr te osobno u prostorijama Općine Trpinja, Trpinja, Gajčanska 1.
 
KLASA:   920-11/19-01/01       
URBROJ: 2196/08-01-19-2
Trpinja, 9. srpnja 2019. 
Predsjednica Općinskog povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Radoslava Lončar
Objavljeno 09.07.2019.

 

Copyright © Općina Trpinja