Javni poziv

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 35. stavak 1. točka 8. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/2018) te sukladno Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, općinski načelnik Općine Trpinja objavljuje
 

J A V N I   P O Z I V

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Trpinja
 

U cilju  provedbe  programa i korištenja  Mjere  Hrvatskog zavoda   za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa“ općinski načelnik Općine Trpinja objavljuje Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.


Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom  odjelu Općine Trpinja i to :

Radno mjesto Stručna sprema Broj izvršitelja
Referent-administrativni tajnik
 
SSS – IV. stupanj ekonomske ili upravne struke
 
1


 

 

 

 

Copyright © Općina Trpinja