Zbirna i Pravovaljana lista kandidata

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Trpinja, KLASA: 031-03/19-01/02, URBROJ: 2196-08-01-19-4 od 16. travnja 2019.Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Trpinja, KLASA: 031-03/19-01/02, URBROJ: 2196-08-01-19-3 od 16. travnja 2019.
 

Objavljeno: 16.04.2019, 14:52

 

Copyright © Općina Trpinja