Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Trpinja

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) obavještava se javnost kako je Općinsko vijeće Općine Trpinja na 8. sjednici održanoj dana 19. rujna 2018. donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Trpinja. Navedena Odluka objavljena je u Službenom vjesniku 25/18. od 24. listopada 2018. 
Objavljeno 31. 10.2018.

 

Copyright © Općina Trpinja