Obavijest

Općina Trpinja informira javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), da je Općinski načelnik Općine Trpinja dana 15. svibnja 2018. godine donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Trpinja za razdoblje od 2018. do 2024. godine
 
Copyright © Općina Trpinja