Odluka o odobravanju i raspoređivanju sredstava udrugama

Općinski načelnik Općine Trpinja je dana 8. 3. 2018. godine donio Odluku o odobravanju i raspoređivanju sredstava udrugama.
Pozivaju se udruge kojima su predmetnom Odlukom odobrena financijska sredstva na sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja
 
Objavljeno 08.03.2018.

 

Copyright © Općina Trpinja