Zapisnik o postupku otvaranja ponuda

Kodni broj UP.02.1.1.05.0056 iz Poziva "Zaželi - program zapošljavanja žena" (Broj poziva
UP.02.1.1.05.). Udruga. "Treća životna dob", Velika 1, 32224 Trpinja (u daljnjem tekstu:
Naručitelj) dana 23. veljače 2018. godine objavljuje:
 
 
 
Copyright © Općina Trpinja