Javni poziv u okviru projekta "New step"

U okviru projekta „NEW STEP - Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program darovnice „Lokalne inicijative za poticanje  zapošljavanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda, u svrhu izrade baze projekata, lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije raspisuje:

JAVNI POZIV

za iskaz interesa organizacija, institucija i poslovnih subjekata sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za pripremu projektnih prijedloga usmjerenih na razvoj ljudskih potencijala.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prijava projektnih ideja koje organizacije, institucije i poslovni subjekati sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije namjeravaju kandidirati na predstojeće natječaje fondova Europske unije s ciljem razvoja ljudskih potencijala na području VSŽ. 

 

Svrha ovoga javnog poziva je iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog socijalnog fondova i ostalih.

 Javni poziv u okviru projekta "New step"

 Obrazac prijave projekta

 Upute za popunjavanje prijavnog obrasca

 

Copyright © Općina Trpinja