Poziv za prijavu šteta od elementarne nepogode

Na temelju Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“,broj 73/97, 174/04) župan Vukovarsko-srijemske županije proglasio je elementarnu nepogodu za područje Općine Trpinja (Odluka župana KLASA:320-12/17-01/17, URBROJ:2196/1-07-17-2 od 2. 10. 2017.) zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom kojom su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 5.7.2017. do 1.10.2017.
 
Ovim putem pozivaju se oštećene fizičke i pravne osobe s područja Općine Trpinja da prijave navedenu štetu do zaključno 6. 10. 2017. (petak) do 15.00 sati u Općini Trpinja, Gajčanska 1, Trpinja.
 
  • Štete prijavljene nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir, sukladno zakonom određenim rokovima za postupanje.

Za prijavu je potrebno ponijeti: osobnu iskaznicu, podatak o OIB-u, kopiju računa prijavitelja, kopiju Lista A Zahtjeva za potporu u 2017.godini te Lista B Prijave površina za 2017. godinu.
 
Prijave se vrše na obrascima propisanim Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a koji se mogu preuzeti u prostorijama Općine Trpinja.
 
KLASA:   320-12/17-01/01         
URBROJ:2196/08-01-17-2    
Trpinja, 3. listopada 2017.
 
Predsjednica Općinskog povjerenstva za
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Radoslava Lončar
 
 
 
Copyright © Općina Trpinja