Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj
Vinkovci, 22. studenog 2016. god.
 
Vezano uz provedbu odredbi Zakona o lovstvu, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj daje slijedeću

O B A V I J E S T

Obavještavaju se vlasnici poljoprivrednog zemljišta bez prava lova, na području Vukovarsko-srijemske županije, na mogućnost ostvarivanja prava po odredbi članka 27. Zakona o lovstvu.
Vlasnicima bez prava lova pripada naknada na ime ostvarene lovozakupnine u 2016. godini u iznosu od 0,50 kn/ha lovne površine.
Za ostvarivanje prava na navedenu naknadu vlasnik zemljišta bez prava lova mora priložiti slijedeće dokaze:
  • Izvadak iz zemljišne knjige
  • Kopiju katastarskog plana zemljišta
  • Uvjerenje Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj da se zemljište za koje se traži naknada nalazi na području zajedničkih lovišta Vukovarsko-srijemske županije

Zahtjevi sa gore navedenom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj u roku 20 dana od objavljivanja Obavijesti.

 Upravni odjel za poljoprivredu, sumarstvo i ruralni razvoj

 

 

Copyright © Općina Trpinja