Izvješće

Sukladno članku 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj: 153/13) Općina Trpinja javno objavljuje Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja

Objavljeno 04.05.2016.

 

Copyright © Općina Trpinja