Odluka o odobravanju i raspoređivanju sredstava udrugama

Općinski načelnik Općine Trpinja je dana 11. 3. 2016. godine donio Odluku o odobravanju i raspoređivanju sredstava udrugama. Pozivaju se udruge kojima su predmetnom Odlukom odobrena i raspoređena financijska sredstva na sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja.
 
Objavljeno 15.3.2016.

 

Copyright © Općina Trpinja