Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA TRPINJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJEST

Na temelju  provjere  znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj, proveden u dva djela (pisana provjera i intervju od dana 28. siječnja 2014. i 31. siječnja 2014.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trpinja utvrdilo je dana 31. siječnja 2014. slijedeću  rang listu kandidata:  

 

 POVJERENSTVO  ZA  PROVEDBU NATJEČAJA

 

                                                                                                                                             Trpinja 03.veljače 2014.

Copyright © Općina Trpinja