Poziv za prijavu šteta od elementarne nepogode

Na temelju Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“,broj 73/97, 174/04) župan Vukovarsko-srijemske županije, za područje gradova: Ilok, Otok, Vukovar, Županja te Općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Bogdanovci, Borovo, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja, proglasio je elementarnu nepogodu zbog izostanka oborina-suše, koja je u vremenskom periodu od 1.06. 2015. do 18.08.2015. godine nanijela velike materijalne štete u poljoprivredi.

Ovim putem pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja Općine Trpinja da prijave navedenu štetu do 26. 8. 2015. (srijeda) do 15.00 sati u Općini Trpinja, Gajčanska 1, Trpinja.

Za prijavu je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu, podatak o OIB-u, kopiju računa prijavitelja, kopiju Lista A Zahtjeva za potporu u 2015.godini te Lista B Prijave površina za 2015. godinu.

Prijave se vrše na obrascima propisanim Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a koji se mogu preuzeti u prostorijama Općine Trpinja i to:

  • Obrazac EN-P : detaljno ispunjava svaki prijavitelj štete,
  • Obrazac EN-4 : odnosi se na prijavu štete na dugogodišnjim nasadima (vinograd, voćnjak, maslinik i sl.),
  • Obrazac EN-7 : odnosi se na prijavu štete na obrtnim sredstvima (žitarice, industrijsko bilje, krmno i ostalo bilje, voće i povrće i sl.).

Štete prijavljene nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
 

OPĆINA TRPINJA  
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Copyright © Općina Trpinja