Projekat LUCAS 2015

Europska komisija, EUROSTAT provodi statističko istraživanje o korištenju zemljišta i pokrovu zemljišta LUCAS 2015. Eurostat moli sve vlasnike zemljišta, poljoprivredna gospodarstva i druge pravne i fizičke osobe kao i mjerodavna tijela za saradnju, a posebno da terenskim radnicima dopuste pristup zemljištima na kojima se nalaze odabrana mjesta te da im dozvole da uzmu uzorke tla na istima. Prikupljene informacije će se upotrijebiti isključivo za izradu statističkih podataka na razini Europe te neće sadržavati nikakve osobne podatke ili podatke o vlasništvu. Podaci se neće upotrebljavati za kontrolu poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju niti u slične svrhe.
 

Copyright © Općina Trpinja