Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama

Općinski načelnik Općine Trpinja je dana 26.2.2024. godine donio Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama za 2024. godinu. Pozivaju se udruge kojima su predmetnom odlukom odobrena financijska sredstva na sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja.

(Objavljeno 26.02.2024.)
 

Copyright © Općina Trpinja