Godišnji financijski izvještaji članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača

Sukladno članku 39. stavak 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj: 24/11.,61/11.,27/13. i 2/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-2986/2013, dalje: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe) članovi predstavničkog tijela Općine Trpinja izabrani s liste grupe birača javno su objavili na web stranicama Općine Trpinja godišnje financijske izvještaje propisane člankom 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
 
  • Navedena objava, sukladno članku 39. stavak 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ne smatra se donacijom.

 

Copyright © Općina Trpinja