Obavijest o prikupljanju dokumentacije od korisnika za potrebe podjele prehrambenih paketa

Humanitarna udruga “Duga” iz Vukovara u suradnji sa Općinom Trpinja započinje sa podjelom paketa hrane u okviru treće faze projekta “Kap dobrote”, čiji je nositelj Humanitarna udruga „Duga“ Vukovar.

Pozivaju se korisnici iz Općine Trpinja, koji imaju pravo na prehrambene pakete, da dana 24. i 25. oktobra 2022.g. (ponedjeljak i utorak) dođu u prostorije Općinske vijećnice na adresi Trpinja, Gajčanska 1, u vremenu od 8.00. do 12.00 sati i dostave potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na prehrambene pakete. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je niže navedena, za svaku kategoriju korisnika posebno.

Pravo na pakete imaju kategorije korisnika sa slijedećim prvenstvom:

 • OSOBE STARIJE OD 65+ ( SAMCI I/ILI OBITELJI KOJE NISU PRIMATELJI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE) SA PRIMANJIMA ZA SAMCA DO 2.500,00 KN I OBITELJI DO 1.500,00 KN PO ČLANU:
  • dokazi o primanjima za umirovljenike koje je potrebno dostaviti : zadnji odrezak od mirovine, potvrdu o visini primanja iz porezne  i kopiju osobne iskaznice (potrebno je dostaviti sve navedeno)
  • dokaz o primanjima za osobe bez primanja i članove obitelji : potvrdu o visini primanja iz porezne i kopiju osobne iskaznice (potrebno je dostaviti sve navedeno)
 • OSOBE MLAĐE OD 65 GODINA ( SAMCI I/ILI OBITELJI KOJE NISU PRIMATELJI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE ) SA PRIMANJIMA ZA SAMCA DO 2.500,00 KN I OBITELJI DO 1.500,00 KN PO ČLANU
  • dokaz o primanjima koje je potrebno dostaviti (za samce i članove obitelji) : potvrdu iz porezne o visini primanja i kopiju osobne iskaznice (potrebno je dostaviti sve navedeno)
 • SAMCI ILI OBITELJI KOJIMA JE PRAVO UTVRĐENO RJEŠENJEM NADLEŽNOG CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB (PRIMATELJI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE )
  • dokaz o primanjima koji je potrebno dostaviti: važeće rješenje od Centra za socijalnu skrb o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (kopija)

 

(Objavljeno 20.10.2022.)

 

Copyright © Općina Trpinja