Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2022. godine kao posljedica suše i ekstremno visokih temperatura, dana 06. rujna 2022 godine proglašena je prirodna nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Ovim putem pozivaju se oštećene fizičke i pravne osobe da prijave navedenu štetu zaključno do 14. 9. 2022. (srijeda) do 14.30 sati u Općini Trpinja, Gajčanska 1, Trpinja

Građani su dužni prilikom podnošenja prijave materijalne štete dati slijedeće podatke:.

  • OIB
  • Dokaz o vlasništvu/posjedu nekretnine, sa površinom i vrstom poljoprivredne kulture (prijavni list iz ARKOD-a, vlasnički list, ugovor, posjedovni list)
  • Potpisati izjavu da usjevi/dugogodišnji nasadi nisu osigurani kod ovlaštene osiguravateljske kuće

 

 

 

Copyright © Općina Trpinja