Obavijest - izravna plaćanja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Kratka informacija o novim obvezama i mogućnostima ostvarenja izravnih plaćanja u 2015. godini, vezanim uz planiranje  jesenske sjetve 2014. godine i zasnivanje plodoreda za 2015. godinu

 

Već prilikom planiranja jesenske sjetve u 2014.g. (i općenito planiranja proizvodnje, plodoreda i korištenja obradivih površina) poljoprivrednici trebaju uzeti u obzir nove uvjete koje moraju ispuniti kako bi ostvarili izravna plaćanja za 2015.godinu. 

 

 

To su, između ostalog, RAZNOLIKOST USJEVA i EKOLOŠKI ZNAČAJNA POVRŠINA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU. 

Pored toga, od kampanje 2015. uvedena je mogućnost ostvarenje DODATNE POTPORE ZA KRMNE PROTEINSKE KULTURE, kao i za POVRŠINE VOĆNJAKA I POVRTNJAKA (uz uvjete plasmana dijela proizvodnje kroz udruženja proizvođača).

 
Copyright © Općina Trpinja