Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2022. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz Proračuna Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/15), Općinski načelnik Općine Trpinja dana 17. siječnja 2022. godine raspisuje
 

Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2022. godinu


Natječaj je otvoren od 17.1.2022. do 18.2.2022. (posljednji dan roka za prijavu).

 

(Objavljeno 17.01.2022.)

 

Copyright © Općina Trpinja