Zapisnik Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta

Općina Trpinja objavljuje zapisnik Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja s javnog otvaranja ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja KLASA: 320-02/21-01/01, URBROJ: 2196/08-01-21-3 objavljenog dana 23. rujna 2021. godine.

(Objavljeno 30.11.2021.)

 

Copyright © Općina Trpinja