Obavijest o nastavku javnog otvaranja ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) te sukladno točki IX. stavak 3. objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja od 23. rujna 2021., KLASA:320-02/21-01/01, URBROJ:2196/08-01-21-3, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja, objavljuje

 

Obavijest o nastavku javnog otvaranja ponuda
 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja KLASA: 320-02/21-01/01, URBROJ: 2196/08-01-21-3, objavljenog dana 23.9.2021. godine na oglasnoj ploči Općine Trpinja i na web stranici Općine Trpinja  (www.opcinatrpinja.hr), nastavit će se u ponedjeljak,  8.11.2021. godine s početkom u  16,00 sati u Domu kulture Trpinja (kino sala) Velika 1, Trpinja.

 

Trpinja, 7. studenoga 2021. godine

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH na području Općine Trpinja

 

 

Copyright © Općina Trpinja