Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama

Općinski načelnik Općine Trpinja je dana 3.3.2021. godine donio Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama za 2021. godinu. Pozivaju se udruge kojima su predmetnom Odlukom odobrena financijska sredstva na sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja.


(Datum objave 04.03.2021.)
 

Copyright © Općina Trpinja