Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama

Općinski načelnik Općine Trpinja je dana 3.3.2020. godine donio Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava udrugama. Pozivaju se udruge kojima su predmetnom Odlukom odobrena financijska sredstva na sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja.

 

Copyright © Općina Trpinja