Objava javne rasprave

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 25/18), Općinski načelnik Općine Trpinja
 

 

Objavljeno 14.05.2019, 10:41

 

Copyright © Općina Trpinja