Odluka o odobravanju i raspoređivanju sredstava udrugama

Općinski načelnik Općine Trpinja je dana 1. 3. 2019. godine donio Odluku o odobravanju i raspoređivanju sredstava udrugama. Pozivaju se udruge kojima su predmetnom Odlukom odobrena financijska sredstva na sklapanje ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja.
 
Objavljeno 01.03.2019.

 

Copyright © Općina Trpinja