Odluka

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša Općinski načelnik Općine Trpinja javno objavljuje donesenu Odluku kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trpinja.

Copyright © Općina Trpinja