ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA

RADNI SASTANAK KORISNIKA OPĆINE TRPINJA I PARTNERA UKLJUČENIH U PROVEDBU PROJEKTADana 16.05.2018. godine  održan je radni sastanak predstavnika Općine Trpinja koja je  korisnik  projekta „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“ i partnera  Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar i  Udruga "Treća životna dob" .

Voditeljica projekta Biljana Todorčić  je iznijela opisni izvještaj  o provedbi aktivnosti i projektnih elemenata  projekta „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“ za protekli period u kome su ukratko opisane sve aktivnosti.

Općina Trpinja korisnik projekta „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“ i Udruga  „Treća životna dob“ partner koji vrši zapošljavanje i upravljanje projektom imaju redovite izvještajne sastanke, a radni sastanak tima provodi se jednom mjesečno radi  bolje provedbe projekta i projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnoga stanja na terenu.

Voditeljica projekta i projektna asistentica redovito komuniciraju sa zaposlenim ženama i obilaze teren,surađuju sa HZZ-om (identifikacija žena) i Centrom za socijalnu skrb (identifikacija krajnjih korisnika).

Ostvarene rezultate možemo dokazati izvješćem,povratnom informacijom korisnika,izvoditelja,suradnika . Vidljivost Programa je osigurana tako što zaposlene žene, voditelj i asistent imaju identifikacijske  iskaznice,radnu odjeću na kojoj  je tiskan naziv projekta ,korisnik i izvoditelj, objavama na web stranici Općine Trpinja.
 
Drugom dijelu radnog sastanka priključile su se i zaposlene žene pripadnice ciljane skupine.
Gdin. Mladen Rajs ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - Područni ured Vukovar razgovarao je sa ciljanom skupinom žena kako im je na novom poslu,jesu li zadovoljne zaposljavanjem na Projektu „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“  i šta za njih znači .Predstavnik HZZ-a je ženama zaželio uspjeh u radu i nadu  da  će zapošljavanje i osposobljavanje na projektu ZAŽELI pomoći u povećanju njihove zapošljivosti na tržištu rada.

 
Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Vukovar gdin. Zvonimir Rogulja razgovarao je sa  zaposlenim ženama o krajnjim korisnicima ,jesu li ih prihvatili ,imaju li uspješnu komunikaciju i suradnju sa starijim osobama kao krajnjim korisnicima projekta „ZAŽELI OPĆINA TRPINJA“. Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Vukovar zaželio je ženama uspjeh u radu.
 
 
Projekt „ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA“ je  dobro prihvaćen na području Općine Trpinja od strane krajnjih  korisnika i ostalih ljudi iz zajednice koji projekt smatraju veoma korisnim. 
 
 
Biljana Todorčić, Voditeljica projekta
 
 
Copyright © Općina Trpinja