Izgradnja nerazvrstane ceste i parkirališta za potrebe mjesnog groblja u Pačetinu

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja nerazvrstane ceste i parkirališta za potrebe mjesnog groblja u Pačetinu

OPIS PROJEKTA: Ciljevi projekta su poboljšanje cestovne infrastrukture u naselju Pačetin, rješavanje problema prometne povezanosti naselja Pačetin sa mjesnim grobljem i problema parkirališta na mjesnom groblju te poboljšanje kvalitete obavljanja poslova održavanja groblja i kompletnih pogrebnih usluga.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Kroz realizaciju projekta poboljšat će se prometna sigurnost i prometovanje predmetnom cestom. Olakšat će se prilaz mjesnom groblju te osigurati adekvatan parking za vozila kako posjetitelja, tako i zaposlenika. Nadalje, izgradnja ceste i parkirališta doprinijet će i kvalitetnijem obavljanju poslova održavanja koji obuhvaćaju održavanje zelenih površina groblja, zbrinjavanja otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju te organiziranja i obavljanja kompletnih pogrebnih usluga.

UKUPNI IZNOS PROJEKTA: 407.340,38 kuna

IZNOS POTPORE: 395.824,42 kune, od čega sredstva potpore iz proračuna Europske unije u iznosu od 336.450,76 kuna odnosno 85% te sredstava iz proračuna RH u iznosu od 59.373,66 kn odnosno 15%

Copyright © Općina Trpinja