Suglasnost na cjenik usluge odvoza otpada 2018

Na temelju članka 33. stavka 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), članka 19. stavak 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17) te članka 46. stavka 4. točke 19. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 3/18), a u skladu sa člankom 25. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14 i 110/15), općinski načelnik Općine Trpinja, nakon prethodno pribavljenog pozitivnog savjetodavnog mišljenja Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Trpinja,  daje
 

 

Copyright © Općina Trpinja