Dokumenti

Sukladno članku 13. stavak 9.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) općinski načelnik Općine Trpinja, kao predstavnik naručitelja- Općine Trpinja u smislu navedenog zakona,  javno objavljuje kako nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je Općina Trpinja kao naručitelj u sukobu interesa.

Copyright © Općina Trpinja