Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Trpinja

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te Odluke Upravnog vijeća o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Trpinja (HR2001045) za razdoblje od 2023. do 2032. godine na javnu raspravu, donesene 8. lipnja 2022. na 2. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 612-07/22-01/15, URBROJ: 2196-88-22-1), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije objavljuje:

Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Trpinja (HR2001045) za razdoblje od 2023. do 2032. godine

Javna rasprava za Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Trpinja za razdoblje od 2023. do 2032. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja), započet će 22. lipnja 2022. godine i trajat će do 22. srpnja 2022. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u Prijedlog Plana upravljanja i to:

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti se dostavljaju zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja održat će se 30. lipnja 2022. godine (četvrtak), s početkom u 12:30 sati, u prostorijama velike Županijske vijećnice, na adresi: Glagoljaška ulica 27 A, 32100 Vinkovci.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do utorka, 28. lipnja 2022. godine, s naznakom „Trpinja“.