Sjednice Općinskog vijeća Općine Trpinja

MANDAT 2013. - 2017.

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 6/14

Dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijmeske županije" broj 11/13):"Donošenje odluke o utvrđivanju interesa Općine Trpinja za zamjenu zemljišnih čestica radi proširenja mjesnog groblja Bršadin".

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/14 i 15/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 15/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 18/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 20/14

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske žuapnije broj: 21/14

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 2/15
 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 5/15

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 7/15
 

Dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijmeske županije" broj 11/13). Nova točka:  

1.1. Donošenje Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja

                     1.2. Donošenje Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost drugog potpredsjednika vijeća Općine Trpinja

                     1.3. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja

                     1.4. Donošenje Odluke o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja

Usvojenom dopunom dnevnog reda predložene točke 1.,2.,3.,4. i 5. postale su točke 2., 3., 4., 5. i 6.

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/15
 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/15
 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 02/17
 

MANDAT 2017. - 2021.

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 10/17

 

Usvojena je Dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja, na način da je dodana točka 7. “Donošenje Odluke o izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Trpinja”
Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/17

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 17/17

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 3/18

Usvojena dopuna dnevnog reda sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13) dodana nova točka 3. „DONOŠENJE POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRPINJA“, dok su dotadašnje točke 3, 4, 5, 6, 7 i 8, postale točke 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 9/18

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/18

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 19/18

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13 i 3/18), usvojena dopuna dnevnog reda na način da su dodane Točka 3. “Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi” i Točka 4. “Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Liliput-Trpinja“ za pedagošku 2018./2019. godinu”

 

 

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 25/18

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13 i 3/18), dodana je točka 6. koja glasi „ Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj”.

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj: 25/18

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u "Službenom vijesniku" Vukovarsko-srijemske županije broj 28/18

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 1/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 4/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 7/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 8/19

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (“Službeni vjenik” Vukovarsko-srijemske županije” broj 11/13 i 3/18), dodana je točka 2. koja glasi:” Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju malonogometnog igrališta u naselju Trpinja”

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (“Službeni vjenik” Vukovarsko-srijemske županije” broj 11/13 i 3/18), dodana je točka 5. koja glasi:” Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Trpinja”

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 13/19

Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije broj 17/19

  • 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Trpinja - dnevni red 

    • Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 3/18) dodana je Točka 5. koja glasi. “Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi”. Akti Općinskog vijeća s predmetne sjednice objavljeni su u Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske županije” broj 16/20

 

 

 

 

MANDAT 2021. - 2025.

 

 

 

 

Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije

 

 

 
 
Copyright © Općina Trpinja