Radni sastanak korisnika Općine Trpinja i partnera uključenih u provedbu projekta

Dana 12.02.2019. godine  održan je radni sastanak predstavnika Općine Trpinja  korisnika  projekta "ZAŽELI – OPĆINA TRPINJA" i partnera  Hrvatskog  zavoda  za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar i  Udruga "Treća životna dob"...