O Nama

Dječji vrtić „Liliput- Trpinja“ sa sjedištem u Boboti, Mitrovićeva bb, upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 030064226, u Osijeku 29. ožujka 1999. prema slijedećim podacima:
 

Dječji vrtić „Liliput- Trpinja“ je predškolska ustanova koja provodi program odgoja i obrazovanja od navšene tri godine do polaska u školu. Djelatnost predškolskog odgoja naša ustanova realizira u seoskim sredinama većinske srpske nacionalne i jezične strukture na maternjem srpskom jeziku uz obvezno učenje hrvatskog jezika svakodnevno kroz sve oblike aktivnosti. Program rada temelji se na programskom usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece RH sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnom pedagoškom standardu. S tim u vezi, odgojno obrazovni rad u našoj ustanovi utemeljen je na potrebama i interesima djece u suglasju s prirodnim i društvenim događanjima.

 

 

DJELATNICI

U realizaciji cjelovitog odgojno obrazovnog procesa sudjeluju 

 

MREŽA OBJEKATA

Dječji vrtić „Liliput- Trpinja“ ima tri objekta:

 

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme vrtića : 7,00 – 15,00
Boravak djece : 7,30 – 12,30